NaslovnaO namaSadniceGalerijaKontakt

 

Kvalitet

O SORTAMA:
Jabuka
Kruška
Šljiva
Breskva
Nektarina
Trešnja
Višnja
Mušmula
Lješnjak
Orah
Kajsija 


Šta je kvalitetna sadnica?

Kvalitetne sadnice prije svega moraju biti zdrastveno ispravne, što znači da u toku proizvodnje nije utvrđeno prisustvo bolesti i štetočina. Ovo može samo da konstatuje ovlaštena institucija za kontrolu sadnog materijala. Važe za sve kvalitetne grupe. Kad je u pitanju razvijenost korijena i nadzemnog dijela sadnice možemo podjeliti u 5 kvalitetnih grupa:
A+++ i A++
Korijen jako razvijen sa mnogo obrastajućeg sitnog korijenja, šljiva i kruška kalemljena na sijancu moraju imati najmanje 4 jake i duge skeletne žile, visina sadnice 1,6 – 2 m(visina nije precizno određen kriterijum i može da varira u zavisnosti od voćne vrste i podloge), mjesto kalemljenja na visini od 25 do 35 cm od zemlje, debljina korijenovog vrata 12 -14 mm, 6-8 dugih prevremenih grana od kojih bar polovina nosi rodne pupoljke, ove grane ne smiju biti niže od 55 - 60 cm na stablu. Bitno je napomenuti da ovakve sadnice koje se pravilno zasade u jesen mogu u istoj godini da donesu rod od 1-2 kg/stablu u zavisnosti od voćne vrste.
 

A+
Korijen dobro razvijen sa mnogo obrastajućeg sitnog korijenja, šljiva i kruška kalemljena na sijancu moraju imati najmanje 3 jake i duge skeletne žile, visina sadnice 1,4 – 1,8 m, mjesto kalemljenja na visini od 25 do 35 cm od zemlje, debljina korijenovog vrata 10 -12 mm, 3-5 kraćih prevremenih grana koje ne smiju biti niže od 55 - 60 cm na stablu.

A
Sadnice koje imaju sve opisane karakteristike kao A+ samo bez prevramenih grana i visinu od 1,2 – 1,4 m.

II – klasa
To su sadnice sa srednje razvijenim korijenom, ali iz nekog razloga nisu dobro razvile nadzemni dio. Jabuka kalemljenja na vegetativne podloge M9 i MM 106 kao i kruška na dunji obično imaju visinu od 0,7 do 0,9 m, dok su kruške, šljive i trešnje kalemljene na sijancu malo jače razvijene. Ove sadnice se koriste za sadnju samo u slučaju nedostatka predhodnih kategorija. 

 

 

   
 Prodaja i proizvodnja sadnica voća: JABUKE, KRUŠKE, ŠLJIVE, KAJSIJE, TREŠNJE, VIŠNJE, BRESKVE, NEKTARINE, ORAHA I LjEŠNJAKA